Cojasca este comuna cea mai afectata de saracie din judetul Dambovita, rata saraciei fiind de 58%, una dintre cele mai mari rate din tara. In Cojasca locuiesc 8.100 de persoane dintre care 73% de etnie roma (5.962 de persoane). 300 de familii sunt beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 iar 350 de familii beneficiaza de alocatii de sustinere a familiei. Comuna este formata din satele Cojasca (resedinta), Fantanele si Iazu. In comuna Cojasca locuiesc 1.370 de copii intre 6 si 18 ani.

In comuna functioneaza trei scoli si trei gradinite, cate o scoala si o gradinita pentru fiecare sat din componenta comunei. Majoritatea copiilor provin din familii cu posibilitati materiale extrem de scazute. La scoala din satul Cojasca, la inceputul anului scolar 2012 – 2013 au fost inscrisi 465 de elevi care sunt indrumati de un colectiv format din 27 de cadre didactice. Majoritatea copiilor isi intrerup studiile dupa clasa a VIII-a, estimarile autoritatilor locale fiind ca doar aproximativ 50-60 de copii/an urmeaza studii liceale si/sau universitare. Cea mai importanta cauza a acestei situatii este reprezentata de existenta unui model familial defavorabil si de neimplicarea familiilor in demersurile educationale ale copiilor.

Proiectul pe care noi il propunem este conceput si scris in colaborare cu Primaria comunei Cojasca (au avut loc mai multe intalniri cu primarul localitatii, domnul Victor Gheorghe) si cu Scoala Gimnaziala din localitate deoarece ne-am dorit sa intelegem care sunt provocarile cu care se confrunta aceasta comunitate si sa raspundem direct nevoilor percepute de catre locuitorii acesteia. Activitatile implementate in cadrul acestui proiect vor avea ca efect combaterea parasirii timpurii a studiilor, crescand sansele copiilor si tinerilor din comuna Cojasca de a continua studiile si de a avea acces la oportunitati profesionale adecvate pregatirii lor si asigurand astfel un viitor mai bun pentru comuna Cojasca.

Astfel, in cadrul proiectului vor fi organizate ateliere educationale in domeniile IT si limba engleza pentru 50 de copii intre 8 si 14 ani aflati in risc de parasire timpurie a scolii, din cauza frecventei si rezultatelor scazute si situatiei materiale dificile a familiilor din care provin. Am ales IT si limba engleza deoarece aceste doua domenii sunt recunoscute ca fiind foarte importante in construirea abilitatilor ce vor fi utile pe piata muncii si in viitor, alaturi de antreprenoriat.

Vom organiza de asemenea sesiuni de consiliere vocationala pentru copiii 20 romi si ne-romi intre 14 si 16 ani.

De asemenea, in cadrul proiectului vor fi oferite 2 workshopuri cu 20 de participanti cu scopul de a incuraja infiintarea unei organizatii neguvernamentale locale, care sa scrie si sa implementeze proiecte cu finantare locala, nationala sau europeana. In cadrul acestor workshopuri vor fi abordate subiecte legate de infiintarea si managementului unei organizatii neguvernamentale, scrierea de proiecte, managementul de proiect, identificarea unor surse de finantare (POCU, Erasmus+, fonduri norvegiene, etc.).

In scopul imbunatatirii relatiilor interetnice si in scopul incurajarii participarii active a locuitorilor la procesul decizional, vom organiza o masa rotunda pentru locuitorii romi si ne-romi ai comunei, pe teme legate de dezvoltarea comunitatii.

Credem ca in acest fel vom raspunde in mod direct nevoilor comunitatii din Cojasca si vom contribui la cresterea capacitaţii populatiei vulnerabile din comuna Cojasca de a accesa oportunitati educationale si de ocupare, precum si cresterea capacitatii comunitatii de a-si identifica propriile probleme si modalitati de a le adresa.

Propunerea vizeaza diseminarea de informaţii relevante comunitatii si cresterea constientizarii, pentru a sprijini transparenţa in luarea deciziilor şi utilizarea fondurilor locale, informaţii despre surse de finanţare şi problemele locale, prin organizarea unei mese rotunde gazduite de Primaria Cojasca, partener in cadrul acestui proiect. Acest proiect include de asemenea organizarea de activitaţi de dialog multicultural care aduc impreuna membrii comunitaţii romi şi ne-romi.

Ne propunem ca impreuna sa  generam schimbari sustenabile in ceea ce priveşte cunoştinţele, atitudinile, practicile membrilor comunitatii din Cojasca, dar şi a instituţiilor privind saracia, injustitia si inechitatile sociale, care sa suţina integrarea sociala a grupurilor vulnerabile. Ne propunem de asemenea ca, prin intermediul acestui proiect, sa facilitam comunicarea si relationarea intre persoane de diferite etnii, pentru a surmonta barierele de comunicare, a demonta prejudecatile si a dezvolta o colaborare autentica intre membrii comunitatii in vederea indeplinirii unui scop comun: dezvoltarea socio-economica a comunei Cojasca.

Propunerea contribuie la realizarea obiectivului specific al Subcomponentei 2.1 – Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice este de a contribui pe termen mediu si lung la dezvoltarea celei mai dezavantajate comune din Dambovita si la imbunatatirea situatiei populatiei de etnie roma.