Educatia – cheia dezvoltarii comunei Cojasca

Proiectul “Educatia – cheia dezvoltarii comunei Cojasca” dezvoltat de catre Asociatia Edusfera isi propune sa contribuie la dezvoltarea socio-economica a comunei Cojasca, la imbunatatirea relatiilor inter-etnice precum si la dezvoltarea oportunitatilor educationale pentru copiii si tinerii romi si ne-romi. Proiectul este necesar deoarece provocarile economice si educationale sunt foarte mari, Cojasca fiind cea mai saraca comuna din judetul Dambovita.
Ca urmare a implementarii acestui proiect, copiii si tinerii din Cojasca vor dobandi abilitati foarte importante pentru piata muncii, va fi infiintat un ONG local si vor fi asigurate premisele unui dialog multicultural durabil in scopul identificarii de solutii comune pentru dezvoltarea comunei. Fiind un proiect unic si inovativ, impactul va fi unul semnificativ.

Obiectivele proiectului

Dezvoltarea socio-economica a comunei Cojasca si imbunatatirea situatiei populatiei de etnie roma prin sporirea oportunitatilor educationale si incurajarea participarii publice

Cresterea interesului pentru educatie si o viata activa al copiilor din comuna Cojasca

Dezvoltarea capacitatii comunitatii locale de a concepe si implementa proiecte educationale si culturale

Cresterea capacitatii locuitorilor romi si ne-romi de participare la luarea deciziilor in comunitate

Beneficiari

50 de copii si tineri de etnie roma si ne-roma cu varste cuprinse intre 8 si 14 ani pentru programul educational cu teme legate de IT si limba engleza

10 profesori din Scoala Gimnaziala Cojasca vor invata sa utilizeze metode educationale nonformale in activitatea didactica

20 de copii intre 14 si 16 ani vor beneficia de consiliere vocationala

20 de persoane rome si ne-rome din comuna Cojasca vor participa la workshopurile de management de proiect

25 de participanti romi si ne-romi (dintre care 50% femei) vor participa la o masa rotunda

2 reprezentanti ai autoritatilor locale vor beneficia de interactiunile inter-etnice si de rezultatele actiunilor din cadrul acestui proiect

Activitati

Ateliere IT si limba engleza pentru 50 de copii romi si ne-romi

Sesiuni de consiliere vocationala pentru 20 de tineri intre 14 si 16 ani

Doua workshopuri de managementul de proiect pentru 20 de participanti intre 18 si 65 de ani (10 femei si 10 barbati)
Masa rotunda cu cel putin 25 de membri ai comunitatii (romi şi ne-romi, cu echilibru de gen) pe teme legate de identificarea problemelor locale si solutiilor pentru aceste probleme

Organizatori

Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul fondului ONG in Romania

EEA Grants
Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi
Fondul ONG

Parteneri Media

DISCLAIMER
Continutul acestui material nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014.
The contents of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA grants 2009 – 2014.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi eeagrants.org și fondong.fdsc.ro.
For official information on the EEA and Norway grants visit eeagrants.org and fondong.fdsc.ro.